FACEBOOK' DA PAYLAS   TWITTER'DA PAYLAS
Sizlere Daha İyi Hizmet Sunabilmek İçin Profesyonel Web Sayfamız Yayına Girmiştir.  
Müşteri Hizmetleri
 Kurumsal
 Hizmetlerimiz
 Çeviri Dilleri
 İnteraktif
 Tercüme Nedir?
Duyurular
 Web Sitemiz Yayına Girmiştir
Hizmetlerimiz

 Yeminli Tercüme Bürosu

 
Tüm resmi işlemlerinizde ihtiyacınız olacak resmi belgelerin tüm kurumlarda geçerliliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken tercüme hizmetidir. Bu nedenle kesinlikle hatasız olması gereken bu tercümeleriniz en az iki tercüman tarafından kontrol edilmektedir. Tüm tercüme işlemleri dilinde yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Bu belgelerden bazıları şunlardır:
 
Diploma & Transkript
Mahkeme Kararı
Vekaletname
Nüfus Cüzdanı
Pasaport
Evlilik Cüzdanı
Ticaret Sicil Kaydı
Vergi Levhası
Faaliyet Belgesi
İmza Sirküleri
Sözleşmeler ve Diğer Resmi Evraklar
Yeminli tercüme yapabilecek kişiler yasalarla belirlenmiştir. Diplomalı ve noter tarafından kendilerine yemin zaptı verilmiş olan bu tercümanlar çevirdikleri yeminli tercümeleri kendi imzaları ile tasdik ederler. Tasdik sonrası, ilgili Noter kurumu tercümenin onayını yapar.
 
Noter Onaylı Tercüme
 
Noter Onaylı Tercüme, yine yeminli tercümanlarımız tarafından çevirisi yapılan ve ayrıca noter tarafından da onaylanan tercümelerdir. Bu tür belgeleriniz yasalar tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde tercüme edilir ve yeminli tercümanın imzasının ardından noter onayına sunulur.
 
Noter onay işlemleri büromuz tarafından gerçekleştirilmez, onay yaptırmak müşterinin sorumluluğundadır.
 
Teknik Tercüme
 
Tıbbi makale ve araştırmalar, kullanım kılavuzları, sistem özellikleri, bilimsel makaleler, medikal belgeler, yazılım programları ve diğer birçok alanı kapsayan Teknik Tercüme hizmetimiz alanında uzman teknik tercümanlarımız tarafından sağlanmaktadır.
 
En karışık ve ayrı bir uzmanlık gerektiren belgeleriniz, gerekli araştırma yapıldıktan sonra tercüme edilmekte ve bu konudaki en iyi çeviri size sunulmaktadır. Teknik tercümelerde, her zaman alanında uzman tercüman tercih edilir. Böylece terminoloji aktarımı hatasız olarak kaynak dilden hedef dile aktarılır.
 
Akademik Tercüme
 
Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Bitirme Tezi, Akademik Makale, Proje Araştırma yazıları ve Ders kitapları gibi konuları içeren bu tür çevirilerinizde profesyonel ve kaliteli tercümelerle sizlere hizmet vermekteyiz. Çevirisi yapılacak metin uzman tercümanlar tarafından analiz edilir ve yine akademik bir dil kullanılarak hedef dile aktarılır. Bu alanda tercümanlık yapan tercümanlar, büyük oranda akademik personelden oluşmaktadır.
 
Hukuki Tercüme
 
Adli sicil kayıtları, Vekaletname tercümesi, anlaşma tercümesi kanun tercümesi, gizlilik tercümesi, protokol tercümesi, tapu senetleri,  imza sirküleri, sicil kayıtları, mahkeme kararları, sözleşmeler, ve diğer resmi belgeleri içermektedir. Hukuki tercümelerde Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Fransız gibi kelimeler çokça kullanıldığı için bu tür tercümeler ayrı bir uzmanlık alanına girmektedir. Özellikle alanında uzman, hukuki terimlere hakim ve yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilir. Hukuk tercüman kadromuzda ki tercümanlarımız aynı anda, Adalet Bakanlığının hazırladığı Bilirkişi listelerinde, Yeminli Tercüman olarak kaydı olan tercümanlardır.
 
Web Sitesi Tercümesi
 
“Web sitesi bir şirketin müşteriye açılan ilk kapısıdır” anlayışıyla doğrudan müşterilerinize hitap eden bir web sitesi tercüme hizmeti sunmaktayız. Web sitenizin hedef dildeki alıcı tarafından aynı şekilde ve istenildiği gibi anlaşılmasını sağlamak için uzman ekibimiz tarafından piyasadaki benzer siteler, müşteri talepleri ve site içeriği incelendikten sonra profesyonel tercümanlarımız tarafından tercüme edilir.
 
Ekonomi & Finans Tercümesi
 
Banka dekontu, fatura, İstatistik çeviri, finans bülteni, finans makale, ekonomik analiz, ekonomik veri, banka hesap cüzdanı, dekont, ticari yazışmalar, ticaret belgeleri, hesap ekstresi, banka raporları, ekonomi verileri, finansal makaleler, finansal tablo ve raporlar, sigorta poliçeleri, teknik şartnameler ve yatırım araçları kılavuzları gibi finans ve ekonomiyle ilgili metinleriniz, belgeleriniz ve araştırmalarınız, finansal çeviriler alanına girmektedir, en az teknik çeviriler kadar zor ve önemlidir. Konusuna uygun terminolojiye hakimiyeti gerektirir. Gerekli konuyla ilgili saha çalışması yaptıktan sonra tercümeleriniz yapılır ve herhangi bir hataya mahal vermeden siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunulur.
 
Gümrük Belgeleri Tercümesi
 
Tescil belgeleri, üretim sertifikaları, menşe belgeleri, test raporları, uygunluk beyanları, ve ithalat ve ihracatla ilgili diğer tüm belgeleriniz yeminli tercümanlarımız tarafından terminolojiye uygun olarak ve hiçbir hataya mahal vermeden tercüme edilmektedir
 
Redaksiyon
 
Tercüme edilmiş dosyalarınız, uzman ekibimiz tarafından kontrol edildikten sonra en kaliteli hale getirilerek size teslim edilmektedir.
 
Yazılı Tercüme
 
Plaza Tercüme Hizmetlerinde her türlü noter yeminli tercüme, tercüme konusunda eğitim görmüş ve uzmanlığı noter tarafından onaylanmış yeminli tercümanlar tarafından yapılır.
 
Yazılı tercüme genellikle bir metnin bir dilden diğer dile çevrilmesi olarak tanımlansa da aslında bu yapılan işin sadece en temel tanımı olabilir. Yazılı çeviri etkinliğinden istenilen sonucun alınabilmesi için çeviri yaparken çeviri yapılacak dil çiftlerini biliyor olmak veya sadece sözlük kullanmak kesinlikle yeterli değildir. Çoğu zaman yazılı çeviri yaparken ilgili alanda artalan araştırması ve yine o alanda uzmanlık derecesinde deneyim gerekmektedir. Kaynak dilden hedef dile kaynak tercüme yolu ile aktarılırken, terminoloji, hedef dilin sosyolojik ve kültürel yapısını bilmek gerekir. Tercüme esnasında bu tür kayıpların olmaması için, daima kaynak ve hedef dilleri ana dili olan tercümanları tercih etmekteyiz.
 
Plaza Tercüme Bürosu olarak, her çeviri alanının kendine has bir itina gerektirdiğini biliyoruz. Yazılı çeviri etkinliğinin de sözlü çevirinin aksine yazılı olarak kalıcılığı olduğunu düşünürsek, sözlü çeviriye eşdeğer bir şekilde hatasızlık ve kalite ilkesinin uygulanması gerektiğini biliyoruz. TURÇEF Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu üyeliğimiz gerçekleştirilmiştir.
 
Çeviri Bürosu Sicil No : TURÇEF/06-113-042/EGÇD/009/06B