FACEBOOK' DA PAYLAS   TWITTER'DA PAYLAS
Sizlere Daha İyi Hizmet Sunabilmek İçin Profesyonel Web Sayfamız Yayına Girmiştir.  
Müşteri Hizmetleri
 Kurumsal
 Hizmetlerimiz
 Çeviri Dilleri
 İnteraktif
 Tercüme Nedir?
Duyurular
 Web Sitemiz Yayına Girmiştir
Tercüme Nedir?
Tercüme, bir dildeki bir metnin -kaynak metin- anlamının Tercümesinden ve hedef metin ya da Tercüme olarak adlandırılan başka bir dilde yeni bir metnin üretiminden meydana gelir. Tercüme, geleneksel olarak bir insan aktivitesi olmuştur fakat doğal dil metinlerinin Tercümesini otomatikleştirme -makine Tercümesi- ve bilgisayar ortamına havale etme ya da bilgisayarları Tercümeye destek olarak kullanma çabaları olmuştur -bilgisayar yardımlı Tercüme-. Sayılı sınırlamaları da göz önünde bulundurarak Tercümenin amacı, kaynak ve hedef metin arasında bir denklik ilişkisi ve bağlantı (şöyle söylemek gerekirse; her iki metninde aynı mesajı verdiğinden emin olmak) kurmaktır. Sınırlamalar; içerik, kaynak dilin gramer kuralları, yazım düzenleri ile deyim vb.'ni içermektedir.
 
Tercüme, Tercümeye karşı
 
Yazılı olarak ifade edilen fikirlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasından oluşan Tercüme ile sözlü olarak ya da jestler (işaret dilinde olduğu gibi) ile ifade edilen fikirlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasından oluşan Tercüme arasında fark gözetilmektedir. Tercüme etme, Tercümenin bir alt kategorisi olarak düşünülebilirse de bugüne kadar yapılagelen analizlere (Tercüme araştırmaları) göre gerçekte her iki aktivite için gerekli olan yetenekler oldukça farklıdır.